Algemeen

Welkom op de website van de tennisvereniging: SV Welsum, afdeling Tennis.

Op deze website vind je veel informatie over onze tennisvereniging. Wellicht prettig als je overweegt om lid te worden. Maar kom ook eens langs op onze tennisvereniging. Om de sfeer te proeven en om een balletje te slaan. Neem even contact op met het bestuur en we ontvangen je graag!

Ons tennispark ligt in Welsum dat tot de gemeente Olst-Wijhe behoort. Het is verwarrend (al vaak gebleken), maar Welsum ligt aan de Gelderse kant van de IJssel. Onze vereniging  vervult een regionale functie want veel leden zijn afkomstig uit de omgeving van Welsum. We beschikken over 3 kunstgrasbanen, een oefenmuur en 2 beachtennisvelden die we delen met de afd. volleybal.

Bestuur en commissies zetten zich in voor het optimaal functioneren van de vereniging. Jaarlijks worden er diverse activiteiten en toernooien georganiseerd. Met hulp van vrijwilligers waarop we altijd een beroep kunnen doen.

Naast sportiviteit staat gezelligheid hoog in ons vaandel. We beschikken over een mooie kantine en een ruim terras.

Graag tot ziens op ons tennispark!

Vertrouwens contactpersoon

Om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden, is het belangrijk om (anoniem) melding te kunnen maken van grensoverschrijdend-/ongewenst gedrag. Indien u (in)direct hiermee te maken krijgt, meld het vooral! S.V. Welsum is aangesloten bij de overkoepelende vertrouwens(contact)personen binnen de gemeente Olst-Wijhe. U kunt hier melden, maar ook bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Deze personen bieden een luisterend oor, kunnen advies geven dan wel doorverwijzen (naar bijvoorbeeld de politie, sportbond of slachtofferhulp).

Meer informatie en contact gegevens.

Over SV Welsum, afdeling Tennis

SV Welsum is de sportvereniging van de Welsumse dorpsgemeenschap en omgeving. Het is een zogenaamde omni-vereniging met een afdeling voor elke tak van sport die in Welsum wordt beoefend. De afdeling tennis is in 1986 opgericht.

Bestuur

VoorzitterHerbert Bonhofbonhof_herbert@hotmail.com
SecretarisTineke Schupperstschuppers@hotmail.com
PenningmeesterCorrie Boscorriebos@kpnplanet.nl
Voorzitter TCRik Ordelmantc.welsum@gmail.com
KantinebeheerAnja Fikseanjafikse@hotmail.com

Technische commissie

VoorzitterRik Ordelmantc.welsum@gmail.com
LidMaartje Caspers
LidZwanette Molendijk
CompetitieleiderMarco Timmertc.welsum@gmail.com

Kantinebeheer

BardienstAnja Fikse anjafikse@hotmail.com
VoorraadJohan Bosjohanbos50@gmail.com

Welsum Open Zomer toernooi

Bram Boswoz@tenniswelsum.nl
Marco Timmer
Judith Roosenschoon
Harm van de Gevel

Welsum 40+ dubbeltoernooi

Ad Ordelman40plus@tenniswelsum.nl
Herbert Bonhof

Sponsorcommissie

Gertie van de Beeksponsoring@tenniswelsum.nl
Saskia Ridder

PR&Communicatie

Ad Ordelmaninfo@tenniswelsum.nl

Clubactiviteiten

Clubactiviteiten:
Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten waaraan alle leden kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld:

 • Dauwtraptennis:  een gezelligheidstoernooi op Hemelvaartsdag voor alle tennisleden, jong en oud;
 • Clubtoernooi: beginnende en gevorderde leden strijden om het clubkampioenschap;
 • Uitwisselingen met andere parken;
 • Bedrijvencompetitie, juni-augustus: op een aantal vrijdagavonden strijden bedrijven om de “G. van de Beek wisselbokaal”. Ook leden van andere verenigingen doen hieraan mee. Een leuke, zomerse traditie;
 • Davis-Cup, in het winterseizoen: een strijd om de Davis Cup door onze leden die ingedeeld worden in landenteams. Op vrijdagavonden nemen de teams het tegen elkaar op. Elk team speelt dan 4 dubbelpartijen (2x mix en een dames- en herendubbel) en …  neemt hapjes mee die kenmerkend zijn voor het land waarvoor gespeeld wordt. Een ideale combinatie van sportiviteit en gezelligheid.

Sponsoring

Onze vereniging is blij met sponsoren. Zij maken het mede mogelijk dat wij activiteiten en toernooien kunnen organiseren en het benodigde onderhoud aan banen en kantine kunnen uitvoeren. Sponsoren kunnen hun naamsbekendheid promoten op toernooien of op borden en winddoeken rondom de banen. Onze sponsorcommissie gaat graag het gesprek aan en staat open voor andere ideeën over sponsoring.

sponsoring@tenniswelsum.nl

Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze tennisvereniging maar aarzel je nog? Kom dan eens langs om de sportiviteit en gezelligheid binnen onze vereniging te ervaren. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken en/of meespelen met leden.

Je kunt je als lid aanmelden door dit aanmeldingsformulier  te printen, in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie: Middelstuk 10, 8196 LA Welsum. 

Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso van de contributie. Graag ook invullen en ondertekenen (bij minderjarigen tevens door één der ouders/verzorgers). 
Voor het maken van de KNLTB-ledenpas is een pasfoto vereist:  in kleur of zwart-wit, bij voorkeur met formaat 35 x 45 mm. Graag samen met het aanmeldingsformulier inleveren. N.B. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijderen wij de pasfoto uit onze administratie zodra de KNLTB-ledenpas is uitgereikt.

Binnen een maand na aanmelding wordt contact met je opgenomen door iemand van het bestuur om kennis met je te maken.

Winterlid/Zomerlid
Naast het gewone lidmaatschap kennen wij ook het zogenaamde winterlidmaatschap en zomerlidmaatschap; je kunt dan respectievelijk de hele winter of zomer gebruikmaken van de kunstgrasbanen. Voor het winterlidmaatschap geldt dat geen aanmelding bij de KNLTB wordt gedaan. Voor het zomerlidmaatschap wordt je wel aangemeld bij de KNLTB zodat je dan ook kunt deelnemen aan officiële KNLTB toernooien.  Je kunt je aanmelden als winter- of zomerlid door dit aanmeldingsformulier  te downloaden, te printen, in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie: Middelstuk 10, 8196 LA Welsum.

Het tennislidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april.
Zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober.

Gezinslidmaatschap
Ben je met meerdere gezinsleden actief bij één of meer afdelingen van de SV Welsum? Dan kom je automatisch in aanmerking voor het voordelige gezinslidmaatschap. Misschien kan je zoon of dochter wel gratis gaan sporten! Informeer hiernaar bij de ledenadministratie.

Betaling  contributies
De contributiebedragen worden via automatische incasso geïnd in één of in twee termijnen (week 5 en week 14) al naar gelang de voorkeur van elk lid.

Senioren                             € 128,00 per jaar
Jeugd t/m 17 jr.                € 57,00 per jaar
Winterlid                             € 60,00 per jaar
Zomerlid                             € 65,00 per jaar, inclusief lidmaatschap van de KNLTB

Verhuizen:
Mocht je tussentijds verhuizen, dan ontvangen wij graag een adreswijziging. Die kun je sturen naar het secretariaat of mailen aan bestuur@svwelsum.nl

Lidmaatschap opzeggen:
Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan dien je dat schriftelijk te doen(Ledenadministratie SV Welsum, Middelstuk 10, 8196 LA, Welsum) of per e-mail (  bestuur@svwelsum.nl) waarbij je een ontvangstbevestiging van het bestuur dient te ontvangen. Het zomer- en winterlidmaatschap lopen zonder opzegging automatisch door. Opzegging van het (jaar)lidmaatschap dient uiterlijk 1 december ontvangen te zijn. Het winterlidmaatschap dient voor 1 september opgezegd te zijn, het zomerlidmaatschap voor 1 februari. Het zomerlidmaatschap kan worden omgezet naar een jaarlidmaatschap van het betreffende jaar. Omzetting van zomerlidmaatschap naar winterlidmaatschap en omgekeerd is niet mogelijk.

Indien je een sleutel van het park hebt, dient deze uiteraard geretourneerd te worden bij 1 van de bestuursleden. De borg krijg je dan natuurlijk retour.

Tennisles

Wil je graag leren tennissen of je spel verbeteren? Meld je dan aan voor het volgen van tennisles bij onze Technische Commissie. In samenwerking met onze trainer Joost Galenkamp organiseren we voor onze leden reeksen van tennislessen. De kosten voor deelname aan tennislessen en de lesindelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainer. Voor meer informatie over lessen e.d. kan je contact opnemen met de trainer. De contactgegevens zijn: Joost Galenkamp, tel.  +31 (0)6 51 62 52 62, e-mail: joostgalenkamp@gmail.com

Competitie

De KNLTB organiseert jaarlijks in verschillende seizoenen een aantal soorten competities waarin clubteams het tegen elkaar opnemen. Voor junioren en senioren in verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende dagen van de week. Op de KNLTB website kun je erover lezen. Onze Technische Commissie (TC) informeert je er ook gedetailleerd over.
Binnen onze vereniging hebben we elk jaar een aantal teams dat deelneemt aan de KNLTB-competitie. Wil je competitie spelen, dan kun je je hiervoor aanmelden bij de TC. Die bepaalt ook of je daadwerkelijk wordt ingedeeld. Uiteraard wordt indien nodig e.e.a. toegelicht.

Park- en baanregels

Algemeen
De tennisbanen kunnen dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur bespeeld worden.
Let wel: Bij weersomstandigheden als sneeuw of opdooi mag er absoluut niet op de banen gespeeld worden. Dit wordt dan tevens op bordjes bij de ingang aangegeven. Het is ook niet toegestaan om de banen sneeuwvrij te maken. Dit kan de banen onherstelbaar beschadigen.

 • Het dragen van correcte tennisschoenen is verplicht.
 • Ballen die in de tuin van een omliggende woning terechtkomen, mogen daar niet opgehaald worden.
 • Glaswerk op de baan is niet toegestaan.
 • Na 22.00 uur moet het rustig zijn op het park.
 • Taalgebruik: geschreeuw en gevloek willen we niet op de tennisbaan horen. En in onze situatie geldt ook nog eens: een haag is geen geluidswal!

Afhangen
Onderstaande regels zijn van toepassing op banen die niet gereserveerd zijn voor competitie, open toernooi, trainingen, kampioenschappen, tossen of voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd.

 • Een baan kan gereserveerd/bespeeld worden door minimaal twee en maximaal vier spelers die vanaf het tijdstip van reserveren allen aanwezig moeten zijn.
 • Wanneer alle banen in gebruik zijn dan is men te allen tijde verplicht het dubbelspel te spelen. Voor het tweetal dat zich erbij voegt, geldt dezelfde reserveringstijd als voor het tweetal dat reeds op de baan staat.
 • Er kan maximaal voor een half uur afgehangen worden.
 • Jeugd tot 16 jaar mag tot 19:00 uur afhangen, tenzij er vrije banen beschikbaar blijven.
 • Het afhangen kan slechts op hele en halve uren.
 • Er moet minimaal een half uur zitten tussen het stoppen van een speelronde en het opnieuw afhangen.
 • Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:

1.            de vrije baan;
2.            de baan waarop het langst gespeeld wordt;
3.            de banen waarop het langst een enkelspel gespeeld wordt;
4.            de banen waarop het langst een dubbelspel gespeeld wordt.

N.B.: Een sportieve en sociale houding ten opzichte van elkaar is bij het afhangen onontbeerlijk!

Do’s en don’ts op de tennisbaan
Om het tennisspel op een goede en sportieve manier te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld die je in acht moet nemen als je aan het tennissen bent:

 1. Oversteken: Vraag toestemming om een baan over te steken, maar doe dat niet als er een rally op die baan gespeeld wordt.
 2. Bal over: Wacht met roepen tot het spel op de betreffende baan onderbroken is.
 3. Bal halen: Vraag de spelers op de andere baan de bal terug te rollen of haal de bal zelf, maar wel op een dood spelmoment.
 4. Bal terug: Rol een bal terug naar een baan als het spel daar dood is en waarschuw even.
 5. Aantal ballen: Ga met niet meer dan 4 ballen de baan op. Vooral op naast elkaar liggende banen leveren veel ballen nodeloze overlast op.
 6. Servicefout: Sla een foute service van de tegenpartij niet terug, maar speel hem in het net of naar achteren of opzij.
 7. Spel dood: Sla een bal niet hard en zeker niet blindelings terug. Een tegenstander rekent daar niet en kan mogelijk geraakt worden door de bal.
 8. Praten onder de rally: Vermijd tijdens een slagenwisseling elke opmerking die geen aanwijzing voor je partner is. Een kreet van ergernis of teleurstelling vlak voor of op het moment dat een tegenstander een bal speelt, geeft deze het recht op een let.