Tennis Welsum en Corona

Op 14 december heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden.

Lees het KNLTB bericht, wat in zijn geheel hier te vinden is, door en in geval van vragen kunnen jullie je altijd melden via voorzitter@tenniswelsum.nl.

Covid maatregelen per 14 december

 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging.
 • De maximale groepsgrootte is 2 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.

Uiteraard blijven onderstaande regels van kracht op ons park:

 • Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven.
 • Indien er gespeeld wordt, dient er een baan gereserveerd te zijn via de KNLTB Club App. Ook op tijden die minder courant zijn (bijvoorbeeld overdag). We volgen hier de overheidsregels die dit voorschrijven i.v.m. bron- en contactonderzoek. Indien dit leidt tot onoverkomelijke problemen neem dan even contact op via voorzitter@tenniswelsum.nl.
 • Kom zo kort mogelijk (5 a 10 minuten) voor het spelen naar het park. Na het spelen het park gelijk verlaten s.v.p.
 • Het clubhuis mag alleen geopend worden voor het aandoen van de verlichting of – in geval van nood –  een sanitaire stop. Ontsmet je handen s.v.p. voor het binnengaan van de kantine. Doe de lichten in de toiletten ook weer uit s.v.p.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de handhaving van de regels in de desbetreffende noodverordening.

De gemeente Olst-Wijhe heeft bij ons aangegeven dat inwoners, verenigingen en organisaties in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Daarnaast houdt de gemeente echter nog steeds toezicht op het nakomen van deze regels en richtlijnen en zal, zo nodig, handhavend optreden.

Dit kan nog steeds leiden tot boetes en eventuele sluiting van de tennisvereniging.

Bouwbedrijf T. Groters BV Welsum 40+ Dubbeltoernooi AFGELAST

Het zat er natuurlijk aan te komen en de persconferentie van13 oktober was er heel duidelijk over. “Tennissen mag, maar dubbelen is verboden”. Als je dan het “Bouwbedrijf T. Groters BV Welsum 40+ Dubbeltoernooi” organiseert, zit er maar een ding op. Helaas moeten we het toernooi afgelasten.

Vorige week hadden we de planning gemaakt en we zaten ondanks COVID19 gewoon weer vol. Geweldig om te zien dat, ondanks de bijzondere omstandigheden, jullie toch weer ingeschreven hadden voor ons toernooi.

We gaan de gezelligheid en de sportiviteit missen, maar anderzijds hebben we met elkaar ook een verantwoordelijkheid en moeten we het belangrijkste, onze gezondheid, het zwaarste laten wegen.

We willen jullie bedanken voor jullie inschrijvingen. Omdat we dit jaar weinig aan promotie te bieden hadden, hebben we onze sponsoren dit keer niet benaderd om ons financieel te ondersteunen. We weten echter zeker dat we volgend jaar gewoon weer bij ze terecht kunnen. Derhalve vinden we het  een mooi gebaar om deze trouwe bedrijven toch te vermelden, daarom een overzicht van de sponsoren onder dit bericht!

Als kleine vereniging moet S.V. Welsum het financieel mede hebben van onze succesvolle toernooien. Dat moeten we dit jaar missen. Mocht je onze vereniging een warm hart toedragen, dan zijn er alsnog 2 mogelijkheden om ons te supporten:

Als afsluiting van dit bericht wensen we jullie veel geluk en gezondheid. Dat is in deze tijd toch het belangrijkste. We zien jullie graag volgend jaar weer op ons park, onder hopelijk betere omstandigheden.

Met sportieve groet,

Marco, Herbert en Ad

Algemeen

Welkom op de website van de tennisvereniging: SV Welsum, afdeling Tennis.

Op deze website vind je veel informatie over onze tennisvereniging. Wellicht prettig als je overweegt om lid te worden. Maar kom ook eens langs op onze tennisvereniging. Om de sfeer te proeven en om een balletje te slaan. Neem even contact op met het bestuur en we ontvangen je graag!

Ons tennispark ligt in Welsum dat tot de gemeente Olst-Wijhe behoort. Het is verwarrend (al vaak gebleken), maar Welsum ligt aan de Gelderse kant van de IJssel. Onze vereniging  vervult een regionale functie want veel leden zijn afkomstig uit de omgeving van Welsum. We beschikken over 3 kunstgrasbanen, een oefenmuur en 2 beachtennisvelden die we delen met de afd. volleybal.

Bestuur en commissies zetten zich in voor het optimaal functioneren van de vereniging. Jaarlijks worden er diverse activiteiten en toernooien georganiseerd. Met hulp van vrijwilligers waarop we altijd een beroep kunnen doen.

Naast sportiviteit staat gezelligheid hoog in ons vaandel. We beschikken over een mooie kantine en een ruim terras.

Graag tot ziens op ons tennispark!

In Memoriam Eric Coers

Vrijdag (28 augustus) bereikte ons het trieste bericht dat Eric Coers, lid van verdienste, is overleden. Zeker de oudere leden zullen zich Eric en wat hij voor S.V. Welsum heeft betekend kunnen herinneren.

Bewegen was een rode draad in Eric zijn leven. Zelf, als jonge sporter, met turnen en trampoline springen op hoog niveau. Later bij verschillende sportverenigingen als jeugdtrainer en -begeleider. Hij heeft heel wat uren in gymzalen en sporthallen gezeten en gejureerd. Het was zijn lust en zijn leven. S.V. Welsum had dan ook een goede aan hem.

Met de komst van dorpshuis de Bongerd (met sportzaal) in Welsum in 1980, ontstonden mogelijkheden om naast het reeds bestaande veldvoetbal, binnensporten op te starten. Middels een enquête gehouden onder de inwoners kwamen een aantal sporten naar voren, waaronder de gymnastiek. Dit is onder de bezielende leiding van Eric opgestart en de officiële oprichting van de afdeling gymnastiek van de omni-vereniging S.V. Welsum was in maart 1982 een feit. Of zoals in de notulen van de algemene ledenvergadering van 1981 staat beschreven “Eric Coers heeft zichzelf aangeboden om de gymnasten vrijwillig te begeleiden, de contributie kon hierdoor laag blijven, terwijl zijn ervaring als turner ook een bijdrage leverde tot plezier en lenigheid”. Niet alleen gaf Eric gymlessen, ook verzorgde hij op donderdagavond afwisselend met George Langenberg zaalsporten voor de jeugd aan het begin van de jaren tachtig. Daarnaast droeg hij de afdeling tafeltennis en de afdeling badminton een warm hart toe.

Namens de afdeling gymnastiek heeft Eric zitting genomen in het bestuur van S.V. Welsum. Bij gebrek aan een eigen afgevaardigde heeft hij daarnaast tijdelijk die rol op zich genomen namens de badminton afdeling. Vanuit de vereniging werden verschillende activiteiten voor leden, jong en oud, georganiseerd, ook hierbij was Eric betrokken.

In 1984 heeft Eric de taak van voorzitter van S.V. Welsum op zich genomen. Onder zijn voorzitterschap is in 1986 de afdeling tennis opgericht. Als voorzitter heeft Eric zich altijd hard gemaakt voor de eenheid binnen de omni-vereniging, hij had daarin oog voor het grotere geheel.

Het seizoen ’92-’93 begon met de wetenschap dat Eric na 9 seizoenen een punt achter zijn voorzitterschap wilde zetten. Uiteindelijk was hij op 3 december 1993 aftredend als voorzitter en heeft hij daarmee ook afscheid genomen als bestuurslid van S.V. Welsum. Tijdens deze ledenvergadering is hij, meer dan verdiend, benoemd tot lid van verdienste voor alles wat hij voor S.V. Welsum betekend heeft. Ook nadat hij afscheid had genomen van het bestuur, is hij oprecht betrokken gebleven bij de vereniging. Hij kwam trouw naar de algemene ledenvergaderingen en deed zijn zegje. Eric had een stevige eigen mening waar hij rond voor uit kwam. Was je het met hem eens, dan kwam je goed weg. En niet…dan bleef hij met een dosis pittige humor de discussie aangaan. Hij wilde altijd het beste voor de sport in het algemeen en de sporter in het bijzonder. Eric kende de regels en statuten tot op de komma nauwkeurig en zorgde ervoor dat het bestuur scherp bleef. Tevens heeft hij in de kascommissie gezeten.

Ruim 35 jaar gaf Eric gym aan de vrouwen in Welsum. Op woensdagavond, eerst een uur gym en dan een gezellige nazit. Heel veel vrouwen uit Welsum en omgeving deden mee. Sommige hielden het 25 tot 35 jaar vol met Eric. Vooral de groep die tot het laatst de gymlessen volgden, hadden een hechte band met hem. Voor Eric was het de band die hij met Welsum onderhield. Hij was inmiddels niet meer woonachtig in Welsum, maar in Den Nul. Zijn onbaatzuchtige inzet is gedurende al die jaren nooit veranderd. Pas na veel aandringen vanuit het bestuur en leden heeft Eric een onkosten vergoeding, voor in elk geval het pontje, geaccepteerd.

En dan de woensdagavonden…er werd gegymd en gelachen. Eric kon niet alles meer tot zijn grote spijt. Hij kreeg allerlei ongevraagde adviezen over fietsen met en later zonder hond, naar de markt gaan, gezond eten, een nieuw T-shirt voor de gym kopen en hij mocht vooral niet te veel kritiek op de dames geven. Een lekker glaasje appelsap, nootje erbij, gezellig kletsen en om kwart voor tien rennen om de pont te halen met de rode eend. Woensdag was voor hem een belangrijke dag.

Uiteindelijk heeft Eric samen met de dames in 2016 besloten om te stoppen met het geven van de lessen. Op 25 mei 2016 was, na 35 jaar, de laatste gymles namens Eric voor S.V. Welsum. De dames hebben hem goed in het zonnetje gezet. Ze hadden lege blikjes onder zijn auto gebonden en hem overlaadden met cadeaus, bloemen en mooie woorden. Het contact met de dames is in de jaren erna gebleven, bestaande uit een jaarlijks etentje met elkaar. De gymdames van het laatste uur mochten Eric erg graag. Als je hem kende kon je met deze originele man lezen en schrijven.

We zijn Eric dankbaar voor zijn energie, inzet en betrokkenheid bij de S.V. Welsum en haar leden. Wij wensen zijn nabestaanden en dierbaren veel sterkte toe in deze ongetwijfeld moeilijke tijd.

Namens het bestuur en leden S.V. Welsum

In memoriam Teun van Delden

Afgelopen zondagavond (23 juni) bereikte ons het trieste bericht dat Teun van Delden, lid van verdienste van onze tennisvereniging, na een kort en hevig ziekbed is overleden.

Enkele weken geleden vroegen we hem of hij wilde helpen met het parkonderhoud, toen bleek dat zijn gezondheid dit niet toeliet.  Helaas verslechterde zijn toestand met de dag met het overlijden tot gevolg.

Zeker onder de oudere leden was Teun een heel bekend persoon. Vanaf de oprichting van de afdeling tennis in 1986 was Teun lid! Het hele gezin was lid!

Teun voelde zich zéér betrokken bij de vereniging. Hij was een actieve tennisser! Op de maandagavond was hij altijd op de baan te vinden!  Zijn vaste avond, jaar in, jaar uit.

Ook speelde hij in het verleden regelmatig competitie wedstrijden en toernooien.

Hij was niet alleen actief in het spel, maar ook zeer betrokken bij andere activiteiten. Het baanonderhoud, de aanleg van de derde baan, de vervanging van de andere banen, de bouw van het Karnemelkhuisje, de voorzittershamer hanteren, meedenken in verschillende jubileumcommissies van de tennis en SV Welsum, enz.

Ook een bardienst draaide hij met plezier, samen met Han. Een gezellig praatje ontbrak dan niet, Teun kon geanimeerd vertellen over het boerenleven, de jacht of de akkerbouw. En zijn joviale lach werkte aanstekelijk.

Voor zijn inzet bij talrijke activiteiten ontving hij de onderscheiding ’lid van verdienste’ van Sport Vereniging Welsum. En dat was wel verdiend!

In september 2018 heeft hij zijn racket aan de kant gelegd. Door een handblessure ging het spelen niet meer. Dit ging hem erg aan het hart, afscheid nemen van zijn geliefde sport! Maar van de vereniging nam hij géén afscheid, we mochten altijd een beroep op hem blijven doen.

Nu moeten wij afscheid nemen van hém!

Wij wensen Han, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van Teun.

Er is gelegenheid om Teun te herdenken op maandag 1 juli om 12.30 uur in de Monetzaal van crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

Vertrouwens contactpersoon

Om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden, is het belangrijk om (anoniem) melding te kunnen maken van grensoverschrijdend-/ongewenst gedrag. Indien u (in)direct hiermee te maken krijgt, meld het vooral! S.V. Welsum is aangesloten bij de overkoepelende vertrouwens(contact)personen binnen de gemeente Olst-Wijhe. U kunt hier melden, maar ook bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Deze personen bieden een luisterend oor, kunnen advies geven dan wel doorverwijzen (naar bijvoorbeeld de politie, sportbond of slachtofferhulp).

Meer informatie en contact gegevens.

Over SV Welsum, afdeling Tennis

SV Welsum is de sportvereniging van de Welsumse dorpsgemeenschap en omgeving. Het is een zogenaamde omni-vereniging met een afdeling voor elke tak van sport die in Welsum wordt beoefend. De afdeling tennis is in 1986 opgericht.

Bestuur

VoorzitterHerbert Bonhofvoorzitter@tenniswelsum.nl
SecretarisTineke Schupperssecretariaat@tenniswelsum.nl
PenningmeesterSaskia Ridderpenningmeester@tenniswelsum.nl
Voorzitter TCMaartje Casperstc.welsum@gmail.com
KantinebeheerAnja Fikse

Technische commissie

VoorzitterMaartje Casperstc.welsum@gmail.com
Lid& Toernooileider WLT & BeachRik Ordelman
Lid & CompetitieleiderConny van Malkenhorst
Lid & CompetitieleiderAnnerie Liefers

Kantinebeheer

BardienstAnja Fikse anjafikse@hotmail.com
VoorraadWillemien Nikkels & Daniëlle Sander

Welsum Open Zomer toernooi

Marco Timmerwoz@tenniswelsum.nl
Harm van de Gevel
Vacant
Vacant

Welsum 40+ dubbeltoernooi

Ad Ordelman40plus@tenniswelsum.nl
Herbert Bonhof
Marco Timmer

Parkonderhoud

Baan & groenonderhoudEdwin Sander

Sponsorcommissie

Gertie van de Beeksponsoring@tenniswelsum.nl
Saskia Ridder

PR&Communicatie

Ad Ordelmaninfo@tenniswelsum.nl

Clubactiviteiten

Clubactiviteiten:
Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten waaraan alle leden kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld:

 • Dauwtraptennis:  een gezelligheidstoernooi op Hemelvaartsdag voor alle tennisleden, jong en oud;
 • Clubtoernooi: beginnende en gevorderde leden strijden om het clubkampioenschap;
 • Uitwisselingen met andere parken;
 • Bedrijvencompetitie, juni-augustus: op een aantal vrijdagavonden strijden bedrijven om de “G. van de Beek wisselbokaal”. Ook leden van andere verenigingen doen hieraan mee. Een leuke, zomerse traditie;
 • Davis-Cup, in het winterseizoen: een strijd om de Davis Cup door onze leden die ingedeeld worden in landenteams. Op vrijdagavonden nemen de teams het tegen elkaar op. Elk team speelt dan 4 dubbelpartijen (2x mix en een dames- en herendubbel) en …  neemt hapjes mee die kenmerkend zijn voor het land waarvoor gespeeld wordt. Een ideale combinatie van sportiviteit en gezelligheid.