Tennis Welsum en Corona

De overheid heeft aangegeven dat per 1 juli ook clubhuizen weer geopend mogen worden.
Hierbij gelden het horecaprotocol en daarnaast de KNLTB-richtlijnen als leidraad.
We hebben geprobeerd hier zo praktisch mogelijk mee om te gaan en dit samengevat in bijgevoegd protocol.
We snappen heel goed dat dit zeker even wennen wordt, maar hebben er vertrouwen in dat ook deze aanpassing weer snel als het “tijdelijke normaal” zal worden gezien.

Reserveren van banen blijven we voorlopig via de Club App doen.

De gemeente houdt (nog steeds) toezicht op het nakomen van de regels en richtlijnen.
Het niet in acht nemen hiervan kan ook nog steeds tot consequenties leiden.
We vragen ieders medewerking, m.a.w. gebruik je gezond verstand.

Protocol Clubhuis

Indien er vragen zijn dan kunnen die altijd gesteld worden via voorzitter@tenniswelsum.nl.