Tennis Welsum en Corona

Beste Leden,

Op 13 oktober heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden.

Inmiddels is er blijkbaar toch wat voortschrijdend inzicht geweest m.b.t. het dubbelen.

Dat is natuurlijk een klein pluspunt na alles wat er gisteren medegedeeld is.

Niettemin staat of valt alles met je gezond verstand gebruiken, zowel in het dagelijkse leven als op de baan.

Niet altijd leuk of makkelijk, maar dat moet ons toch lukken!

Lees onderstaande door en in geval van vragen kunnen jullie je altijd melden via voorzitter@tenniswelsum.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Herbert Bonhof

Covid maatregelen per 14 oktober

Uit het KNLTB bericht wat in zijn geheel hier te vinden is.

 • Er is besloten om de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen.
 • Reguliere open toernooien (dus incl. ons 40+ dubbeltoernooi) kunnen niet doorgaan.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Dubbelen bij tennis en padel kan mits altijd doorlopend op 1.5 meter afstand op de baan.

Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.

Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

De KNLTB werkt op dit moment, in overleg met NOC*NSF, de richtlijnen voor tennis verder uit.

De meest gestelde vragen en antwoorden zijn/worden hier gepubliceerd.

Uiteraard blijven onderstaande regels van kracht op ons park:

 • Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven.
 • Indien er gespeeld wordt, dient er een baan gereserveerd te zijn via de KNLTB Club App. Ook op tijden die minder courant zijn (bijvoorbeeld overdag). We volgen hier de overheidsregels die dit voorschrijven i.v.m. bron- en contactonderzoek. Indien dit leidt tot onoverkomelijke problemen neem dan even contact op via voorzitter@tenniswelsum.nl.
 • Kom zo kort mogelijk (5 a 10 minuten) voor het spelen naar het park. Na het spelen het park gelijk verlaten s.v.p.
 • Het clubhuis mag alleen geopend worden voor het aandoen van de verlichting of – in geval van nood –  een sanitaire stop. Ontsmet je handen s.v.p. voor het binnengaan van de kantine. Doe de lichten in de toiletten ook weer uit s.v.p.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de handhaving van de regels in de desbetreffende noodverordening.

De gemeente Olst-Wijhe heeft bij ons aangegeven dat inwoners, verenigingen en organisaties in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Daarnaast houdt de gemeente echter nog steeds toezicht op het nakomen van deze regels en richtlijnen en zal, zo nodig, handhavend optreden.

Dit kan nog steeds leiden tot boetes en eventuele sluiting van de tennisvereniging.