Sponsoring

Onze vereniging is blij met sponsoren. Zij maken het mede mogelijk dat wij activiteiten en toernooien kunnen organiseren en het benodigde onderhoud aan banen en kantine kunnen uitvoeren. Sponsoren kunnen hun naamsbekendheid promoten op toernooien of op borden en winddoeken rondom de banen. Onze sponsorcommissie gaat graag het gesprek aan en staat open voor andere ideeën over sponsoring.

sponsoring@tenniswelsum.nl

Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze tennisvereniging maar aarzel je nog? Kom dan eens langs om de sportiviteit en gezelligheid binnen onze vereniging te ervaren. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken en/of meespelen met leden.

Je kunt je als lid aanmelden door dit aanmeldingsformulier  te printen, in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie: Middelstuk 10, 8196 LA Welsum. 

Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso van de contributie. Graag ook invullen en ondertekenen (bij minderjarigen tevens door één der ouders/verzorgers). 
Voor het maken van de KNLTB-ledenpas is een pasfoto vereist:  in kleur of zwart-wit, bij voorkeur met formaat 35 x 45 mm. Graag samen met het aanmeldingsformulier inleveren. N.B. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijderen wij de pasfoto uit onze administratie zodra de KNLTB-registratie is voltooid

Binnen een maand na aanmelding wordt contact met je opgenomen door iemand van het bestuur om kennis met je te maken.

Winterlid/Zomerlid
Naast het gewone lidmaatschap kennen wij ook het zogenaamde winterlidmaatschap en zomerlidmaatschap; je kunt dan respectievelijk de hele winter of zomer gebruikmaken van de kunstgrasbanen. Voor het winterlidmaatschap geldt dat geen aanmelding bij de KNLTB wordt gedaan. Voor het zomerlidmaatschap word je wel aangemeld bij de KNLTB zodat je dan ook kunt deelnemen aan officiële KNLTB toernooien.  Je kunt je aanmelden als winter- of zomerlid door dit aanmeldingsformulier  te downloaden, te printen, in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie: Middelstuk 10, 8196 LA Welsum.

Het tennislidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april.
Zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober.

Gezinslidmaatschap
Ben je met meerdere gezinsleden actief bij één of meer afdelingen van de SV Welsum? Dan kom je automatisch in aanmerking voor het voordelige gezinslidmaatschap. Misschien kan je zoon of dochter wel gratis gaan sporten! Informeer hiernaar bij de ledenadministratie.

Betaling  contributies
De contributiebedragen worden via automatische incasso geïnd in één of in twee termijnen (week 5 en week 14) al naar gelang de voorkeur van elk lid.

Senioren                             € 140,00 per jaar
Jeugd t/m 17 jr.                € 60,00 per jaar
Winterlid                             € 70,00 per jaar
Zomerlid                             € 72,50 per jaar, inclusief lidmaatschap van de KNLTB

Zomerchallenge (juni-aug): € 35,00

Vastgesteld op de ALV van oktober 2023

Verhuizen:
Mocht je tussentijds verhuizen, dan ontvangen wij graag een adreswijziging. Die kun je sturen naar het secretariaat of mailen aan bestuur@svwelsum.nl

Lidmaatschap opzeggen:
Wil je je jaarlidmaatschap opzeggen, dan dien je dat schriftelijk te doen(Ledenadministratie SV Welsum, Middelstuk 10, 8196 LA, Welsum) of per e-mail (  bestuur@svwelsum.nl) waarbij je een ontvangstbevestiging van het bestuur dient te ontvangen. Opzegging van het jaarlidmaatschap dient uiterlijk 1 december ontvangen te zijn. De winter- en zomerlidmaatschappen verlopen automatisch. Het zomerlidmaatschap kan worden omgezet naar een jaarlidmaatschap van het betreffende jaar. Omzetting van zomerlidmaatschap naar winterlidmaatschap en omgekeerd is niet mogelijk.

Indien je een sleutel van het park hebt, dient deze uiteraard geretourneerd te worden bij 1 van de bestuursleden. De borg krijg je dan natuurlijk retour.

Tennisles

Wil je graag leren tennissen of je spel verbeteren? Meld je dan aan voor het volgen van tennisles bij onze Technische Commissie. In samenwerking met onze trainer Joost Galenkamp organiseren we voor onze leden reeksen van tennislessen. De kosten voor deelname aan tennislessen en de lesindelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainer. Voor meer informatie over lessen e.d. kan je contact opnemen met de trainer. De contactgegevens zijn: Joost Galenkamp, tel.  +31 (0)6 51 62 52 62, e-mail: joostgalenkamp@gmail.com

Competitie

De KNLTB organiseert jaarlijks in verschillende seizoenen een aantal soorten competities waarin clubteams het tegen elkaar opnemen. Voor junioren en senioren in verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende dagen van de week. Op de KNLTB website kun je erover lezen. Onze Technische Commissie (TC) informeert je er ook gedetailleerd over.
Binnen onze vereniging hebben we elk jaar een aantal teams dat deelneemt aan de KNLTB-competitie. Wil je competitie spelen, dan kun je je hiervoor aanmelden bij de TC. Die bepaalt ook of je daadwerkelijk wordt ingedeeld. Uiteraard wordt indien nodig e.e.a. toegelicht.

Park- en baanregels

Algemeen
De tennisbanen kunnen dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur bespeeld worden.
Let wel: Bij weersomstandigheden als sneeuw of opdooi mag er absoluut niet op de banen gespeeld worden. Dit wordt dan tevens op bordjes bij de ingang aangegeven. Het is ook niet toegestaan om de banen sneeuwvrij te maken. Dit kan de banen onherstelbaar beschadigen.

 • Het dragen van correcte tennisschoenen is verplicht.
 • Ballen die in de tuin van een omliggende woning terechtkomen, mogen daar niet opgehaald worden.
 • Glaswerk op de baan is niet toegestaan.
 • Na 22.00 uur moet het rustig zijn op het park.
 • Taalgebruik: geschreeuw en gevloek willen we niet op de tennisbaan horen. En in onze situatie geldt ook nog eens: een haag is geen geluidswal!

Reserveren
Onderstaande regels zijn van toepassing op banen die niet gereserveerd zijn voor competitie, open toernooi, trainingen, kampioenschappen, tossen of voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd.

Banen kunnen vooraf gereserveerd worden via de KNLTB ClubApp, die je kunt downloaden. Je reserveert voor personen die werkelijk komen tennissen.

Kom je zonder reservering-vooraf naar de tennisbaan, dan kun je een baan afhangen via het KNLTB-afhangsysteem op het scherm in de kantine.

Do’s en don’ts op de tennisbaan
Om het tennisspel op een goede en sportieve manier te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld die je in acht moet nemen als je aan het tennissen bent:

 1. Oversteken: Vraag toestemming om een baan over te steken, maar doe dat niet als er een rally op die baan gespeeld wordt.
 2. Bal over: Wacht met roepen tot het spel op de betreffende baan onderbroken is.
 3. Bal halen: Vraag de spelers op de andere baan de bal terug te rollen of haal de bal zelf, maar wel op een dood spelmoment.
 4. Bal terug: Rol een bal terug naar een baan als het spel daar dood is en waarschuw even.
 5. Aantal ballen: Ga met niet meer dan 4 ballen de baan op. Vooral op naast elkaar liggende banen leveren veel ballen nodeloze overlast op.
 6. Servicefout: Sla een foute service van de tegenpartij niet terug, maar speel hem in het net of naar achteren of opzij.
 7. Spel dood: Sla een bal niet hard en zeker niet blindelings terug. Een tegenstander rekent daar niet en kan mogelijk geraakt worden door de bal.
 8. Praten onder de rally: Vermijd tijdens een slagenwisseling elke opmerking die geen aanwijzing voor je partner is. Een kreet van ergernis of teleurstelling vlak voor of op het moment dat een tegenstander een bal speelt, geeft deze het recht op een let.

Toernooien

Elk jaar organiseren we een aantal toernooien:

 • Welsum Lente Toernooi, medio maart: een non-KNLTB toernooi voor eigen leden en voor leden van andere verenigingen, met wedstrijden van een uur. Met diverse categorieën voor verschillende speelsterktes. Altijd een leuk en drukbezet toernooi. Ideaal ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie.
 • Welsum Open Zomer toernooi, juni: een KNLTB toernooi voor eigen leden en voor leden van andere verenigingen. Met diverse categorieën voor verschillende speelsterktes.  Een toernooi voor de lange zomeravonden, met aardbeien en slagroom. Inmiddels bekend in de wijde omgeving!
 • Beachtennis toernooi, juli: het eendaagse ‘zandhaptoernooi’ voor leden en niet-leden. Als de zomervakantie bijna teneinde loopt, bieden wij nog eenmaal het lekkere gevoel van zand tussen je tenen, een sportief momentje, een drankje en hopelijk wat zonnestralen. Er is een advanced en een fun klasse, materiaal is aanwezig, dus iedereen kan deelnemen.
 • Welsum 40+ toernooi, oktober: een KNLTB dubbeltoernooi voor eigen leden en voor leden van andere verenigingen. Een gezellig toernooi, met heerlijke appeltaart en snert. Een traditie die door velen wordt gewaardeerd.