Tennis Welsum en Corona

Beste Leden,

Op 13 oktober heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden.

Inmiddels is er blijkbaar toch wat voortschrijdend inzicht geweest m.b.t. het dubbelen.

Dat is natuurlijk een klein pluspunt na alles wat er gisteren medegedeeld is.

Niettemin staat of valt alles met je gezond verstand gebruiken, zowel in het dagelijkse leven als op de baan.

Niet altijd leuk of makkelijk, maar dat moet ons toch lukken!

Lees onderstaande door en in geval van vragen kunnen jullie je altijd melden via voorzitter@tenniswelsum.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Herbert Bonhof

Covid maatregelen per 14 oktober

Uit het KNLTB bericht wat in zijn geheel hier te vinden is.

 • Er is besloten om de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen.
 • Reguliere open toernooien (dus incl. ons 40+ dubbeltoernooi) kunnen niet doorgaan.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Dubbelen bij tennis en padel kan mits altijd doorlopend op 1.5 meter afstand op de baan.

Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.

Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

De KNLTB werkt op dit moment, in overleg met NOC*NSF, de richtlijnen voor tennis verder uit.

De meest gestelde vragen en antwoorden zijn/worden hier gepubliceerd.

Uiteraard blijven onderstaande regels van kracht op ons park:

 • Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven.
 • Indien er gespeeld wordt, dient er een baan gereserveerd te zijn via de KNLTB Club App. Ook op tijden die minder courant zijn (bijvoorbeeld overdag). We volgen hier de overheidsregels die dit voorschrijven i.v.m. bron- en contactonderzoek. Indien dit leidt tot onoverkomelijke problemen neem dan even contact op via voorzitter@tenniswelsum.nl.
 • Kom zo kort mogelijk (5 a 10 minuten) voor het spelen naar het park. Na het spelen het park gelijk verlaten s.v.p.
 • Het clubhuis mag alleen geopend worden voor het aandoen van de verlichting of – in geval van nood –  een sanitaire stop. Ontsmet je handen s.v.p. voor het binnengaan van de kantine. Doe de lichten in de toiletten ook weer uit s.v.p.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de handhaving van de regels in de desbetreffende noodverordening.

De gemeente Olst-Wijhe heeft bij ons aangegeven dat inwoners, verenigingen en organisaties in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Daarnaast houdt de gemeente echter nog steeds toezicht op het nakomen van deze regels en richtlijnen en zal, zo nodig, handhavend optreden.

Dit kan nog steeds leiden tot boetes en eventuele sluiting van de tennisvereniging.

In memoriam Teun van Delden

Afgelopen zondagavond (23 juni) bereikte ons het trieste bericht dat Teun van Delden, lid van verdienste van onze tennisvereniging, na een kort en hevig ziekbed is overleden.

Enkele weken geleden vroegen we hem of hij wilde helpen met het parkonderhoud, toen bleek dat zijn gezondheid dit niet toeliet.  Helaas verslechterde zijn toestand met de dag met het overlijden tot gevolg.

Zeker onder de oudere leden was Teun een heel bekend persoon. Vanaf de oprichting van de afdeling tennis in 1986 was Teun lid! Het hele gezin was lid!

Teun voelde zich zéér betrokken bij de vereniging. Hij was een actieve tennisser! Op de maandagavond was hij altijd op de baan te vinden!  Zijn vaste avond, jaar in, jaar uit.

Ook speelde hij in het verleden regelmatig competitie wedstrijden en toernooien.

Hij was niet alleen actief in het spel, maar ook zeer betrokken bij andere activiteiten. Het baanonderhoud, de aanleg van de derde baan, de vervanging van de andere banen, de bouw van het Karnemelkhuisje, de voorzittershamer hanteren, meedenken in verschillende jubileumcommissies van de tennis en SV Welsum, enz.

Ook een bardienst draaide hij met plezier, samen met Han. Een gezellig praatje ontbrak dan niet, Teun kon geanimeerd vertellen over het boerenleven, de jacht of de akkerbouw. En zijn joviale lach werkte aanstekelijk.

Voor zijn inzet bij talrijke activiteiten ontving hij de onderscheiding ’lid van verdienste’ van Sport Vereniging Welsum. En dat was wel verdiend!

In september 2018 heeft hij zijn racket aan de kant gelegd. Door een handblessure ging het spelen niet meer. Dit ging hem erg aan het hart, afscheid nemen van zijn geliefde sport! Maar van de vereniging nam hij géén afscheid, we mochten altijd een beroep op hem blijven doen.

Nu moeten wij afscheid nemen van hém!

Wij wensen Han, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van Teun.

Er is gelegenheid om Teun te herdenken op maandag 1 juli om 12.30 uur in de Monetzaal van crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.