Park- en baanregels

Algemeen
De tennisbanen kunnen dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur bespeeld worden.
Let wel: Bij weersomstandigheden als sneeuw of opdooi mag er absoluut niet op de banen gespeeld worden. Dit wordt dan tevens op bordjes bij de ingang aangegeven. Het is ook niet toegestaan om de banen sneeuwvrij te maken. Dit kan de banen onherstelbaar beschadigen.

 • Het dragen van correcte tennisschoenen is verplicht.
 • Ballen die in de tuin van een omliggende woning terechtkomen, mogen daar niet opgehaald worden.
 • Glaswerk op de baan is niet toegestaan.
 • Na 22.00 uur moet het rustig zijn op het park.
 • Taalgebruik: geschreeuw en gevloek willen we niet op de tennisbaan horen. En in onze situatie geldt ook nog eens: een haag is geen geluidswal!

Reserveren
Onderstaande regels zijn van toepassing op banen die niet gereserveerd zijn voor competitie, open toernooi, trainingen, kampioenschappen, tossen of voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd.

Banen kunnen vooraf gereserveerd worden via de KNLTB ClubApp, die je kunt downloaden. Je reserveert voor personen die werkelijk komen tennissen.

Kom je zonder reservering-vooraf naar de tennisbaan, dan kun je een baan afhangen via het KNLTB-afhangsysteem op het scherm in de kantine.

Do’s en don’ts op de tennisbaan
Om het tennisspel op een goede en sportieve manier te laten verlopen, hebben we een aantal regels opgesteld die je in acht moet nemen als je aan het tennissen bent:

 1. Oversteken: Vraag toestemming om een baan over te steken, maar doe dat niet als er een rally op die baan gespeeld wordt.
 2. Bal over: Wacht met roepen tot het spel op de betreffende baan onderbroken is.
 3. Bal halen: Vraag de spelers op de andere baan de bal terug te rollen of haal de bal zelf, maar wel op een dood spelmoment.
 4. Bal terug: Rol een bal terug naar een baan als het spel daar dood is en waarschuw even.
 5. Aantal ballen: Ga met niet meer dan 4 ballen de baan op. Vooral op naast elkaar liggende banen leveren veel ballen nodeloze overlast op.
 6. Servicefout: Sla een foute service van de tegenpartij niet terug, maar speel hem in het net of naar achteren of opzij.
 7. Spel dood: Sla een bal niet hard en zeker niet blindelings terug. Een tegenstander rekent daar niet en kan mogelijk geraakt worden door de bal.
 8. Praten onder de rally: Vermijd tijdens een slagenwisseling elke opmerking die geen aanwijzing voor je partner is. Een kreet van ergernis of teleurstelling vlak voor of op het moment dat een tegenstander een bal speelt, geeft deze het recht op een let.