Introducees en baanhuur

Introducees

Leden mogen iemand meenemen als introducé. De kosten bedragen € 3,50 per dag; het geld moet in de kas gelegd worden of mag ook worden gepind.

Daarvoor mag de introducé de gehele dag gebruikmaken van de faciliteiten van het park.
Een lid mag eenzelfde introducé 3 keer per jaar meenemen naar het park. Het lid dat een introducé meeneemt, is verantwoordelijk voor de introducé.

Mocht de introducé van plan zijn om lid te worden, dan zijn aan de introductie geen kosten verbonden.


Baanhuur

Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid om op ons park een baan te huren voor € 12,50 per uur.  E.e.a. onder voorbehoud van beschikbaarheid en na overleg met een bestuurslid.

Tennisles

Wil je graag leren tennissen of je spel verbeteren? Meld je dan aan voor het volgen van tennisles bij onze Technische Commissie. In samenwerking met onze trainer Joost Galenkamp organiseren we voor onze leden reeksen van tennislessen. De kosten voor deelname aan tennislessen en de lesindelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainer. Voor meer informatie over lessen e.d. kan je contact opnemen met de trainer. De contactgegevens zijn: Joost Galenkamp, tel.  +31 (0)6 51 62 52 62, e-mail: joostgalenkamp@gmail.com

Competitie

De KNLTB organiseert jaarlijks in verschillende seizoenen een aantal soorten competities waarin clubteams het tegen elkaar opnemen. Voor junioren en senioren in verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende dagen van de week. Op de KNLTB website kun je erover lezen. Onze Technische Commissie (TC) informeert je er ook gedetailleerd over.
Binnen onze vereniging hebben we elk jaar een aantal teams dat deelneemt aan de KNLTB-competitie. Wil je competitie spelen, dan kun je je hiervoor aanmelden bij de TC. Die bepaalt ook of je daadwerkelijk wordt ingedeeld. Uiteraard wordt indien nodig e.e.a. toegelicht.