Winterseizoen, nieuwe banen en hekwerk

Het winterseizoen staat weer voor de deur.

Graag willen wij iedereen op de volgende punten attenderen :

  • Bij sneeuw op de baan: niet tennissen en ook niet vegen !
  • Bij opdooi: niet tennissen !
  • Indien het gevroren heeft kan er in principe gewoon getennist worden, maar kijk uit voor gladde stukken op de baan. Alles is op eigen risico.

Inmiddels hebben we de beslissing genomen om de banen 2 en 3 te renoveren en tevens aan 3 zijden te voorzien van nieuw hekwerk (alleen het hekwerk langs het terras blijft zoals het is).E.e.a. zal in de eerste helft van maart moeten plaatsvinden. Details zullen uiteraard volgen.