In Memoriam Eric Coers

Vrijdag (28 augustus) bereikte ons het trieste bericht dat Eric Coers, lid van verdienste, is overleden. Zeker de oudere leden zullen zich Eric en wat hij voor S.V. Welsum heeft betekend kunnen herinneren.

Bewegen was een rode draad in Eric zijn leven. Zelf, als jonge sporter, met turnen en trampoline springen op hoog niveau. Later bij verschillende sportverenigingen als jeugdtrainer en -begeleider. Hij heeft heel wat uren in gymzalen en sporthallen gezeten en gejureerd. Het was zijn lust en zijn leven. S.V. Welsum had dan ook een goede aan hem.

Met de komst van dorpshuis de Bongerd (met sportzaal) in Welsum in 1980, ontstonden mogelijkheden om naast het reeds bestaande veldvoetbal, binnensporten op te starten. Middels een enquête gehouden onder de inwoners kwamen een aantal sporten naar voren, waaronder de gymnastiek. Dit is onder de bezielende leiding van Eric opgestart en de officiële oprichting van de afdeling gymnastiek van de omni-vereniging S.V. Welsum was in maart 1982 een feit. Of zoals in de notulen van de algemene ledenvergadering van 1981 staat beschreven “Eric Coers heeft zichzelf aangeboden om de gymnasten vrijwillig te begeleiden, de contributie kon hierdoor laag blijven, terwijl zijn ervaring als turner ook een bijdrage leverde tot plezier en lenigheid”. Niet alleen gaf Eric gymlessen, ook verzorgde hij op donderdagavond afwisselend met George Langenberg zaalsporten voor de jeugd aan het begin van de jaren tachtig. Daarnaast droeg hij de afdeling tafeltennis en de afdeling badminton een warm hart toe.

Namens de afdeling gymnastiek heeft Eric zitting genomen in het bestuur van S.V. Welsum. Bij gebrek aan een eigen afgevaardigde heeft hij daarnaast tijdelijk die rol op zich genomen namens de badminton afdeling. Vanuit de vereniging werden verschillende activiteiten voor leden, jong en oud, georganiseerd, ook hierbij was Eric betrokken.

In 1984 heeft Eric de taak van voorzitter van S.V. Welsum op zich genomen. Onder zijn voorzitterschap is in 1986 de afdeling tennis opgericht. Als voorzitter heeft Eric zich altijd hard gemaakt voor de eenheid binnen de omni-vereniging, hij had daarin oog voor het grotere geheel.

Het seizoen ’92-’93 begon met de wetenschap dat Eric na 9 seizoenen een punt achter zijn voorzitterschap wilde zetten. Uiteindelijk was hij op 3 december 1993 aftredend als voorzitter en heeft hij daarmee ook afscheid genomen als bestuurslid van S.V. Welsum. Tijdens deze ledenvergadering is hij, meer dan verdiend, benoemd tot lid van verdienste voor alles wat hij voor S.V. Welsum betekend heeft. Ook nadat hij afscheid had genomen van het bestuur, is hij oprecht betrokken gebleven bij de vereniging. Hij kwam trouw naar de algemene ledenvergaderingen en deed zijn zegje. Eric had een stevige eigen mening waar hij rond voor uit kwam. Was je het met hem eens, dan kwam je goed weg. En niet…dan bleef hij met een dosis pittige humor de discussie aangaan. Hij wilde altijd het beste voor de sport in het algemeen en de sporter in het bijzonder. Eric kende de regels en statuten tot op de komma nauwkeurig en zorgde ervoor dat het bestuur scherp bleef. Tevens heeft hij in de kascommissie gezeten.

Ruim 35 jaar gaf Eric gym aan de vrouwen in Welsum. Op woensdagavond, eerst een uur gym en dan een gezellige nazit. Heel veel vrouwen uit Welsum en omgeving deden mee. Sommige hielden het 25 tot 35 jaar vol met Eric. Vooral de groep die tot het laatst de gymlessen volgden, hadden een hechte band met hem. Voor Eric was het de band die hij met Welsum onderhield. Hij was inmiddels niet meer woonachtig in Welsum, maar in Den Nul. Zijn onbaatzuchtige inzet is gedurende al die jaren nooit veranderd. Pas na veel aandringen vanuit het bestuur en leden heeft Eric een onkosten vergoeding, voor in elk geval het pontje, geaccepteerd.

En dan de woensdagavonden…er werd gegymd en gelachen. Eric kon niet alles meer tot zijn grote spijt. Hij kreeg allerlei ongevraagde adviezen over fietsen met en later zonder hond, naar de markt gaan, gezond eten, een nieuw T-shirt voor de gym kopen en hij mocht vooral niet te veel kritiek op de dames geven. Een lekker glaasje appelsap, nootje erbij, gezellig kletsen en om kwart voor tien rennen om de pont te halen met de rode eend. Woensdag was voor hem een belangrijke dag.

Uiteindelijk heeft Eric samen met de dames in 2016 besloten om te stoppen met het geven van de lessen. Op 25 mei 2016 was, na 35 jaar, de laatste gymles namens Eric voor S.V. Welsum. De dames hebben hem goed in het zonnetje gezet. Ze hadden lege blikjes onder zijn auto gebonden en hem overlaadden met cadeaus, bloemen en mooie woorden. Het contact met de dames is in de jaren erna gebleven, bestaande uit een jaarlijks etentje met elkaar. De gymdames van het laatste uur mochten Eric erg graag. Als je hem kende kon je met deze originele man lezen en schrijven.

We zijn Eric dankbaar voor zijn energie, inzet en betrokkenheid bij de S.V. Welsum en haar leden. Wij wensen zijn nabestaanden en dierbaren veel sterkte toe in deze ongetwijfeld moeilijke tijd.

Namens het bestuur en leden S.V. Welsum