Introducees en baanhuur

Introducees

Leden mogen iemand meenemen als introducé. De kosten bedragen € 3,50 per dag; het geld moet in de kas gelegd worden of mag ook worden gepind.

Daarvoor mag de introducé de gehele dag gebruikmaken van de faciliteiten van het park.
Een lid mag eenzelfde introducé 3 keer per jaar meenemen naar het park. Het lid dat een introducé meeneemt, is verantwoordelijk voor de introducé.

Mocht de introducé van plan zijn om lid te worden, dan zijn aan de introductie geen kosten verbonden.


Baanhuur

Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid om op ons park een baan te huren voor € 12,50 per uur.  E.e.a. onder voorbehoud van beschikbaarheid en na overleg met een bestuurslid.